ARKEOLOGLAR İNCİL’DEKİ PHILISTER HALKINI BULDU!

 

Arkeologlar İsrail’de hayret verici bir keşif yaptılar. Bulunan binlerce yıllık bir şehir kalıntısında keşfedilen bir mezarlıkta şüphesiz İncil’de bahsi geçen Philister adlı halka mensup olmalıdır.

Bu tür bir buluntu ilk defa yapılıyor. Kazı başkanı Daniel Master’in ifadesine göre, mezarlık bugünkü İsrail’in sahil şehri Aşkelon civarında bulunuyor ve kuruluşu İ.Ö. 10. yüzyıla kadar uzanıyor.

Master devamla “Bulduğumuz tam bozulmamış 145 iskelet bize Philister’leri yüzbeyüz tanıma imkânı veriyor.”

Philister’ler hakkına bir parça bilgiye İncil’in Eski Ahit kayıtlarında rastlanıyor.  Bu kavim dağlık iç kesimde yaşayan İsmaillilerin en yakın komşuları durumundaydı. Samuel’in Kitabında (İncil’inde) bu şekilde tarif ediliyorlardı.

Philister’ler İsraillerin topraklarını işgal ediyorlardı. En son olarak ise savaşçı Golyat ile kurnaz Davud arasında düello dünya literatürüne geçen bir olaydır. Hatta İncil tarihi ile ilgili filmlerde bu sahne gösterilir.  Davud bir taş sapanı ile Golyat’ı devirir ve mağlup eder.

 

Antropolog Sherry Fox’un ifadesine göre, mezarlıkta bulunan iskeletler üzerinde yapılan incelemelerden bu kavmin ağır bedensel işler yaptığı anlaşılıyor. Örneğin dişleri alet olarak kullanılmış.

Mezarlığın keşfi kazı başkanı Master’in özel Leon-Levy Ekspedisyonu ve Eşkalon’daki Harvard Üniversitesi Semit Müzesi ile 1985 yılından itibaren 30 yıllık ortak çalışmasının taçlanması oldu.

 

Philister’ler domuz ve köpek eti yerlerdi

Şimdiye kadar haklarında ancak hurafeler olan bu halk hakkında fazla bir şey bilinmiyordu.  Kökleri ve yaşam tarzları hakkındaki sorular cevaplandırılamıyordu. Kültürleri 2600 yıl önce Babil kralı Nabukadnezar’ın ordularının bu halkı yendiği tarihe kadar dayanıyordu.

Master “Biz yalnız gömü kültürünü değil, kemiklerden onların yaşam tarzı hakkında ipuçları bulmaya çalışıyoruz, yani bu halkı canlandırmak istiyoruz. Şu anda DNA analizleri yapılıyor. Bu denizci halk hakkında yeni bilgilere ulaşmak isteniyor.”

Philister kültürünün parladığı dönemlerde bu ırka mensup 13 bin kişinin yaşadığı Aşelon’daki Philister limanında, tepe üstünde 2013 yılında ilk mezarlıklar keşfedilmişti. Şimdi bu arkeolojik buluntu yeri milli parka çevrilmiş bulunuyor.

Sahil boyundaki zamandaşlarından “deniz halkı” olarak ayrılan bu kavim, belki de Ege’deki Miken kültür çevresinden gelmekte idi.  Araştırmalarda kırmızı ve siyah çizgili seramik kap-kacak üretimleri ile diğerlerinden ayrıldıkları anlaşılmıştır.

Master’in ifadesine göre, “Bu halk hakkında MÖ 1.200 ile 600 yılları arasında Gazze sahil kısmı ile bugünkü Tel Aviv arasında yaşayan ve Sami ırkından olmayan bir halk olarak bilinirlerdi.  Tüccar bir halk da olan Philister’lerin sünnet uygulamadıkları, domuz ve köpek eti yedikleri de biliniyordu. Bu veriler Gazze, Gat, Aşdod ve Ekron’da keşfedilen buluntulardan alınmıştır.

 

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn

 • Facebook
 • Twitter
 • Google+
 • LinkedIn

 

Kaynak: Der Spiegel

Kılavuz Kirpi için Türkçeleştiren: Prof. Dr. Nadir Devlet

Author: Kılavuz Kirpi

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Share This