BRİTANYA’DA BRONZ ÇAĞINA AİT 3 BİN YILLIK BİR TEKERLEK BULUNDU

 

Bilim Tarihi derslerinde “insanlığın en önemli iki buluşu nedir?” diye sorulduğunda öğrenciler genelde “tekerlek ve ateş” der. Oysaki ateş 1,5 milyon yıl, tekerlek ise ondan çok çok sonra, 5 bin yıl önce bulunmuştur diye tahmin ediyoruz. Yani aralarında muazzam bir zaman farkı var.  Tekerlekler muhtemelen ağaçtan yapılıyorlardı.

Arkeologların Birleşik Krallık (İngiltere)’ta buldukları oldukça bozulmamış tekerlek hayli ilgi çekti. Tekerleğin 3 bin yıl öncesine ait olduğu varsayılıyor. İngiltere’nin Cambridgeshire mevkiinde Peterborough’da bulunan bu Bronz Çağı tekerleğin tarihi M.Ö. 1100 ila 800 yılları arasında olduğu tahmin ediliyor. Whittlesey adlı çiftlikte başka bir hayli o döneme ait araç-gereçler de bulunmuş. Böylece İngiltere tarihine yeni bakış getirecek bir buluş olmuş. Demek ki insanlar 3 bin yıl önce bile bu adaya yerleşmişler ve Bronz Çağını yaşıyorlarmış.

Historic England (Tarihi İngiltere) dergisinin baş editörü Duncan Wilson, “bu kırılgan ağaç tekerlek Britanya’da bulunan en eski örnek değil. Ama bu tekerleğin mevcudiyeti bize Geç Bronz Çağı teknolojisi hakkında bilgi veriyor. Ayrıca o yüzyılın insanlarının yaşayış tarzlarını açıklıyor” demektedir.

Bulunan bu eski tekerleğin çapı bir metredir ve iyi korunmuştur, dingil yeri hala mevcuttur.  Bugüne kadar en eski tekerlek olarak M.Ö. 1300 yılına ait Britanya’da Flag Fen mevkii civarında bulunan tekerlek gösterilmektedir. Ancak o daha küçük ve tam değildi.

Kazılardan burada 3 bin yıl önce canlı bir toplum hayatı olduğu, inşa ettikleri evlerde yaşadıkları anlaşılıyor. Ancak bir yangın sonucu yerleşim yerleri nehre dökülüyor ve sağ kalanlar burayı terk ediyor.

Buluntular arasında ağaçtan bir kayık tabak, içinde yemek kalıntıları olan ufak kaplar ve Bronz Çağı aletleri bulunmuş.

Kazıyı gerçekleştiren ekibin başkanı Mark Knight kazılar esnasında Bronz Çağında insanların koyun, domuz, sığır, arpa ve buğday ile beslendikleri tespit edildiğini söylüyor. Ayrıca onların bataklıkta yaşamadığı, merkezi bir alanda kuru topraklar üzerinde hayatlarını sürdürdükleri anlaşılıyor.

Kaynak: Yahoo News

Author: Kılavuz Kirpi

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Share This