Orta Asyalılar “Şanghay İşbirliği Örgütü”nün kaybedeni mi oldu?

 

Şanghay İşbirliği Örgütü (ŞİÖ) 10 Temmuz 2015 zirvesinde örgüte iki yeni üye Hindistan ile Pakistan’ı aldı.

2001 yılından beri ise örgüt üyeleri Çin, Rusya, Kazakistan, Kırgızistan, Tacikistan ve Özbekistan idi. Teoride bu altı ülke birbiri ile eşit sayılıyorlar.

Şimdi ŞİÖ 1 milyar 355 milyon Çin, 1 Milyar 235 milyon Hindistan, 200 milyon Pakistan, 140 milyon Rusya ve kalan dört Orta Asya cumhuriyeti 60 milyon nüfusa sahiptirler. Hepsinin toplamı 2 milyar 990 milyon olup, neredeyse dünya nüfusunun %40’nı teşkil ediyor.

Bu yapılanmada Orta Asya cumhuriyetleri devede kulak misali, ufak bir azınlık olarak kalacaklardır ve onların eşit ortak olmaları pek de muhtemel değildir.

Bu yeni oluşumda Çin, Hindistan ve Rusya’nın kararları uygulanacağını söylemek için ise kâhin olmak gerekmemektedir. Bazı siyasetçiler bizim de bu örgüte girmemizi telkine kalktılar. NATO üyesi olan Türkiye’nin bu örgüte girmesinden Orta Asya cumhuriyetleri kadar yararlanacağı ise ortadadır.

 

First Post Haberi

Dünya Bülteninde yer alan birinci ve ikinci haber

Author: Kılavuz Kirpi

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Share This