Stephen Hawking’in dünyanın sonu ile ilgili feci varsayımları

 

 

Prof. Hawking dünya için “feci bir son” öngörüyor.

Şayet dünyayı kurtarmak istiyorsanız, Dünya Bankası, BM iklim değişikliği, NASA veya Barış Gücünü de çalışabilirsiniz. Ancak onların senaryoları da bu mücadeleyi kazanacağımızı göstermiyor.

Dünya Bankasının tarım bölümü başkanına göre, 2050’de 9 milyar insanı beslemek için şimdikinden % 50 fazla gıda üretmemiz gerekecek. Ancak tarım, paradoksal olarak bu miktarı üretmek için iklim değişimine neden olan % 25 daha fazla sera gazı emisyonu (salınımı) çıkaracak.

Dünyamızı “feci sondan” kurtarmak için Dünya Bankasının tespit ettiği dört engeli ortadan kaldırmamız gerekecek:

  1. İklim değişikliği antlaşmaları: Kaç on yıllardan beri sonuçsuz kaldı.
  2. Teknoloji: Silikon Vadisi tarım ve gıda üretimi konusunda yeni metotlar bulamadı.
  3. Karbon emisyonu Dünyamızı öldürüyor: Biz bununla savaşmak için vergi, yeni ekoloji kuralları gibi zorlayıcı tedbirler almadık.
  4. Su: Tarımda aşırı su kullanımı % 25 daha fazla CO2 (karbondioksit) salımına neden oluyor.

 

Sonuç olarak bizler iklim değişikliği gerçeğini reddedenleri uyandırmak ve onların doğaya karşı savaşını durdurmak zorundayız. Çünkü onların direnci yalnız tarımı, çiftçiliği ve gıda endüstrisi sektörünü öldürmekle kalmamaktadırlar. Stephen Hawking’in varsaydığı gibi, Dünyamızın “feci bir sonuçla yok olması” o kadar da uzak gelecekte olmayacaktır.

 

Market Watch Haberi

Author: Kılavuz Kirpi

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Share This