ÜÇ İNSANSI TÜR ANTİK ÇAĞDA AFRİKA’DA YAN YANA YAŞAMIŞ

İnsanın kökeni hakkında dinlerin ve bilim dünyasının verdiği cevaplar farklı farklıdır. Bilhassa monoteist dinler bu soruya kesin cevap verdiklerini iddia ederlerse de insanın şüpheci karakteri bizleri bu konuda da sorular sormaya yöneltmiştir. Zaten bilim adamlarının araştırma, deneme, doğru cevabı veya mantıklı teoriyi bulana kadar uğraşları olmasa bugün eriştiğimiz birçok şeye kavuşmamış olurduk.

Paul Rincon’un 2 Nisan 2020’de BBC News web sitesinde yayımlanan bulguları işte bu adı taşıyor.

Bu bilimsel araştırmanın sonuçlarına göre, 2 milyon yıl önce Güney Afrika’da üç değişik insansı tür yan yana yaşıyorlarmış.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn

Bu yeni delil Johannesburg şehri civarında bir mağara kompleksinde bulunan kemiklerin incelenmesi sonucu ortaya çıkmış. Science dergisinde aşağıdaki bilgiler mevcut:

Bugün insanlar muhtemelen doğrudan soyumuzun atası kabul edilen Homo erectus (ayaktaki insan)’un hayatından bir iki şey öğrenebiliriz. Afrika ve Asya’ya yayılmış Homo erectus’lar 1,5 milyon yıldan fazla değişken iklim şartlarında, coğrafik ve ekolojik çeşitliliklerde, kendilerine atalarından miras kalan akraba insansal türlere ve çok çeşitli hayvan cinsleri ile birlikte yaşadılar.

Johannesburg şehri civarındaki Drimolen mağara kompleksinde iki değişik insansal tür Homo erectus ve Paranthoropus kalıntılarına rastlandı. Bu kemikler üçüncü bir tür olan Australopithecus ile çağdaşlar (2 milyon yıl önce). Bu kalıtılar şimdiye kadar bulunan en eski örnekler.  Her ne kadar ortaya çıkış tarihi hakkında tartışmalar devam etmekte ise de bu türlerin takriben 2 milyon yıl önce birlikte yaşadıklarına dair ortak bir görüş oluşmuştur.

Drimolen kazıları Güney Afrika’da bu türlerin 2,8 milyon ile 1,5 milyon yıl önce yaşadıklarına işaret etmektedir. En eski Homo erectus takriben 2,8 milyon yıl önce mevcuttu. 2 milyon yıl önce ise bu türün çeşitleri ortaya çıktı. İlk Homo erectus Kenya’da bulundu ve 1.87 milyon yıl önce yaşadığı tespit edildi.

Paranthropus aethiopicus ve Paranthropus boisei ise 1,8 milyon yıl önce Güney Afrika’da yaşamışlar. Bu iki veya üç tür Doğu Afrika’da ve Güney Afrika’da yarım milyon yıl yaşamışlar. Tek Homo erectus bu zamandan öteye bize yakın döneme kadar yaşamış. Hominid (insansı) bu üç tür, yani Australopithecus (Etiyopya’da bulunan “Lucy” fosili sayesinde meşhur olan), Paranthropus and Homo erectus (insan olarak da bilinir) insanlığın ilk önderleri olarak tanımlanırlar. Bunlardan Homo erectus doğrudan modern insanın (Homo sapiens) atası olarak kabul edilmektedir.

  • Facebook
  • Twitter
  • Google+
  • LinkedIn

Homo sapiens’lerin Afrika’dan dünyaya yayıldıkları kabul edilir. Ancak onlar gittikleri yerlerde Neanderthaler ırkı ile karşılaşırlar. Ayrıca Denisova ırkı da mevcuttur. Dolaysıyla insanlık tek Homo sapies’lerden türemiştir demek acaba ne kadar doğrudur. Çünkü bu ırklara arasında cinsel temaslar ve çocuklar da olmuştur. Bugünkü araştırmalar insan geninde bu iki ırkın da genlerine rastlamaktadır. Uzman olmanıza pek gerek de yok. Sokakta dolaşırken çizimlerde gösterilen Neatderthaler’lere benzeyen insanlara şüphesiz rastlıyorsunuzdur.

Çeviri: Nadir Devlet

Author: Kılavuz Kirpi

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Share This