AİHM’e göre zorunlu din dersi insan hakları ihlâli

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), eğitimde zorunlu din ve ahlak kültürü derslerine karşı davacı olan on dört TC vatandaşının 2011 yılında açtığı davada kararını açıkladı.

AİHM, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin (AİHS) eğitim hakkıyla ilgili maddesinin ihlâline hükmetti.

Mahkeme oy birliğiyle aldığı kararda, Türk hükümetinden “zaman geçirmeden öğrencilerin zorunlu din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden muaf tutulmalarını da sağlayacak yeni bir sisteme geçmesini” istedi.

Kararda, Türkiye’de din ve ahlak kültürü kitaplarının içeriğinde yapılan son değişikliklerin “yetersiz” olduğu belirtilip, devletin dini konularla ilgili düzenlemelerde “yansız ve tarafsız olma yükümlülüğü” hatırlatıldı.

AİHM, kullanılmakta olan ders kitaplarında Türkiye’de çoğunluğun ait olduğu Sünni İslam’a daha fazla yer ayrılmasının “beyin yıkamak” anlamına gelmediğini belirtmekle birlikte, Alevi inancının özellikleri dikkate alındığında, ebeveynlerin çocuklarında okul ile kendilerine has değerler arasında bir “bağlılık çatışması” yaratabileceğini düşünmekte haksız olmadıklarına kanaat getirdi.

Türkiye eğitim sisteminin sadece Hıristiyan ve Musevi öğrencilere zorunlu din derslerinden muaf tutulma hakkı tanıdığına işaret eden AİHM’nin gerekçeli kararında, “bu durum çocukları okulda gördükleri eğitim ile ailelerinin dini veya felsefi inançları arasında çatışmaya itebilir” sonucuna vardı.

Avrupa ülkelerinin çoğunluğunun öğrencilere din derslerine girmeme veya bu ders yerine başka bir derse girme hakkı tanıdığını da hatırlatan AİHM, Türkiye eğitim sisteminin ebeveynlerin inançlarına saygı konusunda hâlâ Avrupa standartlarında olmadığı ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin eğitim hakkıyla ilgili maddesini ihlâl ettiğine hükmetti.

AİHM, sorunun yapısal olduğunu da belirtti. Mahkeme, en kısa sürede din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinin zorunlu olmaktan çıkartılıp, öğrencilerin muaf tutulabilecekleri bir sisteme geçilmesi gerektiğine hükmetti.

Davacılar maddi veya manevi tazminat talep etmediğinden, bu konuda herhangi bir hükümde bulunulmadı.

Karar, benzer olası davalar için emsal teşkil etmesi bakımından önem taşıyor.

 

Ayrıca, bugün Birleşik Haziran Hareketinin öncülüğünde ve çeşitli toplumsal kesimlerin de katılımıyla, İstanbul Kadıköy’de toplanacak olan halk, laik ve bilimsel eğitim talebini dile getirecek.

Talepler şöyle:

Zorunlu din derslerinin kaldırılmas ve okulların imam hatipleştirilmesine son verilmesi için 8 Şubat Mitinginde ardından da 13 Şubat Boykotunda buluşmaya çağırıyoruz.

*19.Eğitim Şura’sının tüm kararları yok sayılsın.

*Zorunlu Din Dersleri Kaldırılsın.

*Okulların imam hatipleştirilmesi durdurulsun.

*Eğitim müfredatı bilimsel temelde yenilensin.

*Öğrencilere yönelik her tür dini ayrıcılık ve baskıya son verilsin.

 

İşte bugünkü mitinge çağrı afişi:

 

 

 

16 Eylül 2014 tarihli haberin kaynağı: Ntvmsnbc ve Birgün gazetesi
Kapak

Author: Kılavuz Kirpi

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Share This