ARKEOLOGLAR CENGİZ HAN’IN KAYIP KALESİNİ BULDU

 

1162 yılında Temuçin adı ile doğup sonra Cengiz Han adını almış, büyük askeri dehası hâkimiyetinin sınırlarını Çin’den Polonya’ya kadar uzatmıştı. Cenazesi gizli bir yere gömüldüğünden hala bulunamadı. Ancak Moğollar ve Japonlardan oluşan bir arkeologlar ekibi 13 yüzyıla ait bir kale keşfettiler. Bu buluş tarihçilere Moğolların batıya, yani Avrupa’ya yaptıkları seferleri daha iyi anlamaya yardım edebilecek.

Ekibin başkanı Osaka International University öğretim üyesi Koiçi Matsuda, ta 2001’de güneybatı Moğolistan’da bu kaleyi keşfetmişti. Bir Tao ruhani liderinin tarif ettiği gibi kale bir düzlük alanda bulunuyordu. Moğolistan’ın başkenti Ulan Bator’ un 880 km. batısında bulunuyor.

Kalıntı yerinde hayvan kemikleri, Çin porselenleri ve yün eşyalar bulundu. Karbon yaşlarının incelemesinden bu eşyaların 12 ile 14. yüzyıla ait oldukları anlaşıldı. 170 ile 200 metre çapındaki kalenin duvarları topraktan yapılmış. 1212’de inşa edilmiş olup, Cengiz Han’ın komutanları tarafından kullanıldığı tahmin ediliyor.

Matsuda, Nihon Keyzay Şinbun adlı Japon gazetesine verdiği mülakatta kalenin dönemine göre etkili-güçlü bir kale olduğunu ifade etti. Çinkay Sarayı adı verilen bu kale tarım alanlarına yakın ve İpek Yolu güzergâhı üzerinde bulunuyordu. Böylece Moğol orduları için buradan batıya sefere çıkmak daha kolay oluyordu. Bu kale çevresi sayesinde gerekli gıdayı ve tüccar ile seyyahlardan hayli bilgiyi elde edebiliyordu.

Moğol İmparatorluğunun çözüşünden sonra Çinkai Sarayı önemini kaybedip 14. yüzyılda harabeye dönüşmüş ve tarih sayfalarından silinmiş olmalı. Onun tekrardan keşfi Asya tarihinin önemli bir bölümünün aydınlanmasına da yardımcı olacaktır. Tarihçiler için Cengiz Hanın ordularının batıya yayılması hakkında bir ders niteliği de taşımaktadır.

 

 

IFL Science Haberi

Author: Kılavuz Kirpi

Share This Post On

Submit a Comment

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Share This